Breaking News
Home Tag Archives: ไต้หวัน

Tag Archives: ไต้หวัน

เปลี่ยนจากเมือง “ขยะ” สู่ผู้บุกเบิกการรีไซเคิลขวด ลดขยะมูลฝอย ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

ถ้าทุกคนร่วมมือกันแยกขยะ เราคงลดปริมาณขยะได้มากมาย เว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่า ในแต่ละปีไต้หวันจะมี “ขยะ” จำพวกขวดพลาสติกใส่เครื่องดื่มเกือบ 4,500 ล้านขวด ขยะจำนวนมากขนาดนี้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง ปัจจุบันไต้หวันถือเป็นหนึ่งในเมืองที่มีการรีไซเคิลขยะมากที่สุดในโลก เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาขึ้นเมื่อ 23 ปีที่แล้วในการรีไซเคิลขวดพลาสติก PET   ซึ่งพัฒนาโดยกลุ่มบริษัทเท็กซ์ไทล์คอมพานี โดยหัวใจของการพัฒนาเทคโนโลยีรีไซเคิลนี้เพื่อที่จะลดขยะมูลฝอยและลดการทำลายสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีรีไซเคิลขวดพลาสติก PET นี้สามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ได้สามชนิดด้วยกัน คือ – เศษซากพลาสติก – เส้นด้าย – ผ้า ผ้าพันคอของตุ๊กตาหมีทำมาจากผ้ารีไซเคิลลดโลกร้อน การพัฒนาจากบริษัทรีไซเคิลขวดพลาสติกนี้ไม่ใช่แค่จุดเปลี่ยนของการรีไซเคิลเท่านั้น แต่ยังเป็นการเริ่มต้นของเทคโนโลยีที่ใช้รีไซเคิลขวดพีอีทีในต่างประเทศทั่วโลก ซึ่งไต้หวันเองก็ได้เรียนรู้จากประสบการณ์การรีไซเคิลของประเทศญี่ปุ่น และมีการพัฒนาอุปกรณ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผ้าที่ได้มาจากการรีไซเคิลเส้นใยโพลีเอสเตอร์จากขวดพลาสติกนั้น ถือเป็นวัตถุดิบลดโลกร้อนและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เทคโนโลยีนี้ได้รับรางวัลในปี 1996 และยังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ความสำเร็จนี้ไม่ได้มาจากภาครัฐและผู้ผลิตเพียงอย่างเดียว รวมทั้งประชาชนเองต่างก็เคร่งครัดในการแยกขยะและรีไซเคิลขยะ ทำให้ปัจจุบันไต้หวันกลายมาเป็นต้นแบบของโลกในการจัดการขยะเลยทีเดียว แหล่งที่มา : liekr.com