Breaking News
Home Tag Archives: หมอแสง

Tag Archives: หมอแสง

ดั้นด้นไปเพื่อรับยาฟรี 10 เม็ด!! ลำดับการรับยารักษาโรคมะเร็งของหมอแสง ใครจะไปรับยาอ่านด่วน

ดั้นด้นไปเพื่อรับยาฟรี 10 เม็ด!! เมื่อมีผู้ใช้เฟสบุกรายหนึ่งชื่อคุณ Kaolad KL ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการไปรับยารักษาโรคมะเร็งของหมอแสง ซึ่งเธอได้ออกมาเล่าถึงประสบการณ์การไปรับยาของเธอ มีใจความว่า เมื่อพี่ชายเป็นมะเร็ง เราและที่บ้านคุยกันว่าจะลองไปขอรับยาที่บ้านหมอแสง(ปราจีนบุรี) ความตั้งใจแรกคือแม่บอกจะมารับยาให้พี่ชายเอง แต่เท่าที่เราหาข้อมูลมา การขอรับยาใช้เวลานาน อีกทั้งพี่เรายังเป็นผู้ป่วยรายใหม่ ฉะนั้นจะต้องใช้เวลานานขึ้นกว่าปกติมาก การขอรับยาของหมอแสงจะแบ่งกลุ่มของผู้รับยาตามลำดับดังนี้ 1. ผู้ป่วยเก่า ผู้ป่วยมารับยาด้วยตัวเอง ซึ่งจะได้รับยาเป็นลำดับแรก 2. ผู้ป่วยเก่า ญาติมารับแทนจะรับยาเป็นลำดับที่สอง 3. ผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยมารับยาด้วยตัวเองจะรับยาเป็นลำดับที่สาม 4. ผู้ป่วยใหม่ ญาติรับแทนจะรับยาเป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งพี่ชายเราจะอยู่ในกลุ่มสุดท้าย เพราะอยู่ต่างจังหวัด เราจึงอาสาเป็นคนไปรับยาเองในครั้งนี้ อีกอย่างเพราะแม่เราอายุเยอะแล้ว คนแก่คงไปรอนานๆ แบบนี้ไม่ไหว สงสารแม่กลัวเขาจะเหนื่อย เราจึงเริ่มหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการขอรับยาหมอแสง เอกสารที่ใช้ในการขอรับยา สำหรับรายใหม่ – กรณีผู้ป่วยรับยาเอง 1. บัตรประชาชน ตัวจริง ของผู้ป่วย 2. ทะเบียนบ้าน ตัวจริง 3. ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ตัวจริง ต้องระบุว่าเป็นโรคมะเร็งเท่านั้น จึงจะขอรับยาได้ 4. ใบแจ้งความตัวจริง – กรณีญาติผู้ป่วยรับยาแทน 1. บัตรประชาชน ตัวจริง ของผู้ป่วย …