Breaking News
Home Tag Archives: พริก

Tag Archives: พริก

เทคนิคการปลูกพริกกระสอบ ที่ดินแค่งานเดียว ทำกินได้มากกว่าเงินเดือน ป.ตรี

พริกเดือยไก่ ได้ยินครั้งแรก นึกว่าเป็นพริกสายพันธุ์ใหม่ ที่ไหนได้ เป็นแค่วิธีการปลูกพริกแบบใหม่ ไม่ต้องปลูกลงดิน แต่ใช้กระสอบป่านแทนกระถางเท่านั้น แต่มีข้อดีตรงน้ำหนักเบา ยกเคลื่อนย้ายไปวางปลูกที่ไหนก็ได้ ไม่หนักเหมือนปลูกในกระถาง ในบ่อซีเมนต์ ที่สำคัญไม่ว่าดินจะเลวแค่ไหน ปลูกได้หมด เพราะเราปรับปรุงดินได้ และยังปลูกพริกได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องพักดิน นายพิเชษ ด้วงชู นักศึกษา ปวส. ปี 2 สาขาด้านพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ผู้ตั้งความฝันอยากช่วยพ่อแม่หารายได้ แต่ด้วยต้องไปเรียนทุกวัน ไม่อาจออกช่วยกรีดยางได้ จึงคิดหาหนทางช่วยพ่อแม่ ด้วยการปลูกพริกกระสอบ ที่ได้ความรู้มาจากการสมัครเข้าร่วม “โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง ชาติ (มกอช.) ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจัดขึ้น เพื่อต้องการปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่รู้เรื่องมาตรฐานการผลิต GAP ที่ทั่วโลกยอมรับ รวมทั้งรู้จักใช้พื้นที่ให้ได้ประโยชน์สูงสุด ปลูกพริกกระสอบ …ที่ดินแค่งานเดียว ทำกินได้เท่าเงินเดือนคนจบปริญญาตรี ทั้งยังช่วยลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช เชื้อรา และวัชพืช ได้ด้วย “ที่บ้านมีที่ดินน้อย เลยอยากลองวิชาที่อบรมมา ทำได้จริงหรือเปล่า เพราะคิดว่าที่ดินแค่งานเดียว จะไป ทำอะไรได้ ปรากฏว่า ผิดคาด แค่ลองครั้งแรก ตามประสาคนไม่มีประสบการณ์ หักต้นทุน ยังเหลือกำไรตั้งห้าพันบาท และพอมาทำจริงได้บทเรียนจากครั้งแรก …