Breaking News
Home Tag Archives: บทสวดมนต์

Tag Archives: บทสวดมนต์

สวดมนต์ก่อนนอน สั้นๆ ใช้เวลาไม่นาน สวดทุกวันชีวิตดีขึ้น เจริญขึ้น

สวดมนต์ก่อนนอน สั้นๆ ใช้เวลาไม่นาน สวดทุกวันชีวิตดีขึ้น เจริญขึ้น ปีใหม่ ชีวิตใหม่ สวดมนต์ก่อนนอนช่วยให้ชีวิตดีขึ้นทันตา ทำวันละ 5-10 นาทีก็ยังดี เพราะการสวดมนต์จะทำให้เรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับบทความ และการมีสมาธินี้เอง ทำให้ความคิดเราเป็นระบบ ระเบียบ นอนหลับง่าย หายเครียด ตื่นมาสดชื่น มีกำลังจิตในการประกอบอาชีพ การงาน ค้าขาย คิดอะไรก็ออก ส่งผลใช้ชีวิตดีขึ้นๆ ตามลำดับ เทวดาก็รัก ร่วมอนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้สวดมนต์เป็นประจำ จงประสบแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทอญ…..เริ่มกันเลย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง) สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง) สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง) พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ ธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม …