Breaking News
Home Tag Archives: ถิ่นทุรกันดาร

Tag Archives: ถิ่นทุรกันดาร

ขอเชิญผู้ใจบุญ ร่วมบริจาคชุดนักเรียน-รองเท้านักเรียน เพื่อเด็กในถิ่นทุรกันดาร เปิดรับบริจาค วันนี้ – 5 เมษายน 2561 (รายละเอียด)

จากเพจเฟซบุ๊ก กระดาษเปื้อนหมึก ได้แชร์รูปภาพพร้อมทั้งระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ว่า…. ชุดนักเรียนและรองเท้าของผมขาดหมดแล้วครับ ขอร่วมสมทบทุนหรือบริจาคส่งชุดนักเรียน, รองเท้านักเรียน จากพี่แดนไกล สู่น้องที่สูง เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านบ้านแม่เกาะ โรงเรียนที่กันดานที่สุดในอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ระดับชั้นประถมที่ 1 – 6 เพื่อให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้ใช้ชุดนักเรียน และรองเท้าใหม่ๆ กับเขาบ้าง ขอพี่แดนไกลช่วยน้องๆ ในหุบเขา ระเบียงบุญ ; ขอร่วมสมทบทุนหรือบริจาคส่งชุดนักเรียน, รองเท้านักเรียน จากพี่แดนไกล สู่น้องที่สูง เพื่อมอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขุนแม่ต้อบ โรงเรียนในหุบเขาในอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน จำนวน 40 คน ระดับชั้นประถมที่ 1 – 6 เพื่อให้เด็กๆ ที่ด้อยโอกาส ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้ใช้ชุดนักเรียน และรองเท้าใหม่ๆ กับเขาบ้าง แถวบุญ : ร่วมสมทบทุนได้ตามจิตศรัทธา 1) เสื้อนักเรียนชาย/ หญิง จำนวน 40 ตัว ๆ ละ 175 บาท 2) กางเกงนักเรียนชาย(สีกากี), กระโปรงนักเรียนหญิง (สีน้ำเงิน) จำนวน 40 …