ดอกแคอาหารเป็นยาโดยแท้ แก้ไตรกลีเซอไรด์สูง ไขมันพอกตับ ต้องไปหามากินบ้างนะ

ดอกแคอาหารเป็นยาโดยแท้ แค เป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็กสกุลโสน วงศ์ Fabacea หรือวงศ์ถั่ว เป็นต้นไม้พื้นที่พบเห็นได้ทั่วไปตามทุ่งนา ตามสวนต่างๆ …

ดอกแคอาหารเป็นยาโดยแท้ แก้ไตรกลีเซอไรด์สูง ไขมันพอกตับ ต้องไปหามากินบ้างนะ Read More