เปลี่ยนจากเมือง “ขยะ” สู่ผู้บุกเบิกการรีไซเคิลขวด ลดขยะมูลฝอย ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม

ถ้าทุกคนร่วมมือกันแยกขยะ เราคงลดปริมาณขยะได้มากมาย เว็บไซต์ต่างประเทศได้รายงานว่า ในแต่ละปีไต้หวันจะมี “ขยะ” จำพวกขวดพลาสติกใส่เครื่องดื่มเกือบ 4,500 …

เปลี่ยนจากเมือง “ขยะ” สู่ผู้บุกเบิกการรีไซเคิลขวด ลดขยะมูลฝอย ลดการทำลายสิ่งแวดล้อม Read More