Breaking News
Home Tag Archives: กรมจัดหางาน

Tag Archives: กรมจัดหางาน

โอกาสดีๆ มาถึงแล้ว!! รับสมัครไปฝึกงานที่ญี่ปุ่น เบี้ยเลี้ยงดี+เงินเดือนสูง ฟรีตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

กรมการจัดหางาน เปิดรับชายไทยสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรมเพื่อจัดส่งไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยผ่านองค์กร IM Japan ตำแหน่ง : คนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน :  3 ปี สิทธิ์ประโยชน์ : มีเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน ผู้ที่ฝึกครบจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และจะได้รับเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ 600,000 เยน (หรือประมาณกว่า 176,000 บาท) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย สมัครฟรี 26 มีนาคม – 3 เมษายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ) นายอนุรักษ์ ทศรัตน์ อธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กรมการจัดหางาน จะเปิดรับสมัครคัดเลือกผู้รับการฝึกอบรม เพื่อจัดส่งไปฝึกงานปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2561 โดยผ่านองค์กร IM Japan ตำแหน่งคนงานทั่วไป ระยะเวลาฝึกงาน 3 ปี โดย IM ประเทศญี่ปุ่น จะจ่ายค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ (กรุงเทพฯ – โตเกียว – กรุงเทพฯ) และได้รับเบี้ยเลี้ยงตลอดการฝึกงาน ระยะเวลาฝึกปฏิบัติงานเทคนิคและค่าตอบแทนที่จะได้รับ – …