Breaking News
Home Tag Archives: กฎหมายจราจร

Tag Archives: กฎหมายจราจร

กฎหมายใหม่! เตรียมแก้กฎหมายจราจร ห้ามยึดใบขับขี่ ปฏิเสธไม่ขอรับใบสั่งได้

“มท.” เผย ผลการประชุม นปถ. เพิ่มความเข้มข้นพื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง หรือมีการสูญเสียมาก ชี้ ตร.เสนอแก้ กม.จราจร จากนี้จะมีการตัดคะแนนความประพฤติ คะแนนหมดเพิกถอนใบขับขี่ เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 23 มีนาคม ที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ (นปถ.) ว่า มาตรการช่วงเทศกาลสงกรานต์จะใช้มาตรการเดิมเหมือนปีที่ผ่านมา แต่ที่เพิ่มเติมคือพื้นที่ใดที่มีสถิติอุบัติเหตุทางถนนสูงหรือมีการสูญเสียมากเราเพิ่มความเข้มข้นขึ้น เช่น เพิ่มจุดตรวจที่มีเจ้าหน้าที่ และเพิ่มจุดจับความเร็ว และยังให้ความสำคัญเรื่องถนน ยานพาหนะ และคน โดยจะสร้างความตระหนักตลอดจนถึงการรณรงค์ต่างๆ ให้คนตื่นตัวเรื่องความปลอดภัย การมีวินัย ปฏิบัติตามกฎจราจร เพิ่มความเข้มข้นเรื่องการดื่มสุรา การขับรถเร็วและการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอแผนแม่บทเรื่องความปลอดภัยของปี 2561-2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขตามที่หน่วยงานต่างๆเสนอความเห็นเข้ามา พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สตช.) ได้เสนอกฎหมายเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนให้คณะกรรมการพิจารณา โดยเฉพาะเรื่องใบอนุญาตขับขี่ การเพิ่มโทษ หากมีการกระทำความผิดจะให้ตัดคะแนนความประพฤติ ไปจนถึงการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ ซึ่งคณะกรรมการฯเห็นชอบเพราะจะบังคับให้คนขับรถดี หากกระทำผิดซ้ำอีกโทษจะหนักขึ้นเรื่อยๆ เมื่อถามถึงการตั้งสถาบันวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนน พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า การตั้งสถาบันคณะกรรมการคิดว่าทำได้ยาก เพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีจำนวนมาก ดังนั้นหากตั้งสถาบันฯโครงสร้างจะใหญ่มาก ซึ่งต้องใช้คน เจ้าหน้าที่รัฐ …