รวมสูตรดินปลูกต้นไม้ สูตรดินสูตรต่างๆ ปลูกอะไรก็งาม

เทคนิคการบำรุงดินอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ดินคืนความอุดมสมบูรณ์ สามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

โดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มาก สูตรการบำรุงดินโดยใช้ปุ๋ยธรรมชาติมีดังนี้

สูตรที่

นำใบมะขาม ใบกระถิน ใบขี้เหล็ก ใบจามจุรี ใบโสนและใบแค ที่ร่วงแล้วมากองรวมกัน และรดน้ำให้ชื้นภายใน 7-10 วัน จะเปื่อยยุ่ย สามารถนำมาผสมกับดินปลูกในกระถาง หรือนำไปหว่านโรยรอบต้นพืชที่ปลูก ถือเป็นการกำจัดเศษใบไม้ใต้ต้นได้ดี กรณีต้องการให้มีคุณภาพดีขึ้น ให้กองรวมกับปุ๋ยคอก โดยใช้อัตราส่วน เช่น ใบจามจุรี 4 ส่วน : ปุ๋ยคอก 1ส่วน เป็นต้น

สูตรที่ 2

นำใบมะขาม ใบชมวง ใบมะกอกไทย และใบชมพู่ โดยนำมาหมักให้เน่าเปื่อย หรือเก็บรวมใส่ถุงขยะสีดำปิดปากถุงทิ้งไว้ 7 วันเพื่อให้เน่าเปื่อย ใบไม้หมักเหล่านี้จะมีความเป็นกรด เหมาะสำหรับดินปลูกไม้ประดับหรือใบไม้ที่มีสี เช่น โกสน บอนสี และช่วยให้ใบและดอกสีเข้มขึ้น

สูตรที่

นำต้น ใบ และรากของผักตบชวา มาสับให้เป็นท่อน ๆ กองรวมกันให้เหี่ยวสัก 2-3 วันราดด้วยน้ำปุ๋ยคอก คลุมด้วยกระสอบประมาณ 7-10 วัน ผักตบจะเหี่ยวยุบตัวลงและมีธาตุอาหารที่สมบูรณ์ สามารถนำไปใส่แปลงผัก หรือผสมดินที่ปลูกต้นไม้ได้

สูตรที่ 4

เปลือกถั่วลิสงนำมากองหมักไว้สัก 3 สัปดาห์ จนเปื่อยยุ่ย นำไปรองก้นหลุม เพื่อปลูกไม้ผลหรือผสมดินปลูกต้นไม้ จะช่วยให้ดินร่วนซุยมีความสมบูรณ์

สูตรที่

นำละอองข้าวที่เกิดจากขัดสีข้าวเปลือกจะเป็นส่วนเนื้อเยื่อหุ้มเมล็ดข้าว จมูกข้าวและรำ โดยนำละอองข้าวนี้มาแช่น้ำ 1-2 วัน แล้วนำน้ำหมักที่ได้ไปรดต้นไม้ โดยเฉพาะผักกินใบ ซึ่งจะทำให้ใบมีสีเขียวเข้ม ยอดและใบจะอวบน่ารับประทาน

สูตรที่

นำน้ำซาวข้าวไปรดใบสะระแหน่ จะช่วยบำรุงใบให้เจริญงอกงาม

สูตรที่ 7

นำเปลือกกล้วยชนิดใดก็ได้ มาหั่นเป็นท่อน ๆ แล้วตากแดดให้แห้ง นำไปผสมดินปลูก หากนำไปใช้กับกุหลาบจะช่วยให้ออกดอกสีสันสวยงาม

สูตรที่ 8 ดินปลูกต้นไม้ทั่วๆ ไป

1 ดินร่วน 1 ส่วน

2 ใบใม้ผุ 1 ส่วน

3 ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเทศบาล 1 ส่วน

สูตรที่ 9 ดินปลูกไม้ดอกกระถาง

1 ดินใบก้ามปู 1 ส่วน

2 ปุ๋ยคอก(ต้องเก่าๆ) 1 ส่วน

3 ดินร่วน 1 ส่วน

4 กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน

สูตรที่ 10 ดินปลูกสำหรับปลูกโป้ยเซียน

1 ดินขุยไผ่ผสมแกลบหรือทรายหยาบ 1 ส่วน

2 ถ่านป่น 1 ส่วน

3 อิฐมอญทุบเล็กๆ 2 ส่วน

4 เปลีอกถั่วและใบทองหลางหรือใบก้ามปูผุๆ 2 ส่วน

สูตรที่ 11 ดินสำหรับปลูกแคคตัส และพืชอวบน้ำ เช่น กุหลาบหิน โคมญี่ปุ่น พืชเหล่านี้ 

ไม่ต้องการดินที่มีอาหารสมบูรณ์มากนัก แต่ต้องการ ดินที่ร่วนโปร่ง การะบายน้ำได้ดี และอุ้มน้ำได้พอสมควรส่วนผสมของดิน มีดังนี้

1 ดินร่วน (ผึ่งแดด 7 วัน) 2 ส่วน

2 ทรายหยาบ 3 ส่วน

3 ถ่านปุ่น 1 ส่วน

4 ใบก้ามปูผุ ๆ 1 ส่วน

5 ปูนขาวเล็กน้อย

สูตรที่ 12 ดินสำหรับปลูกเบญจมาศ โกสน ปาล์ม

1 ดินร่วน

2 ทรายหยาบ

3 ปุ๋ยคอกเก่า ๆ

4 ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยเทศบาล

5 กระดูกป่นเล็กน้อย

สูตรที่ 13 ดินสำหรับปลูกเฟิร์น

1 ดินเผาหรือร่วน 1 ส่วน

2 ทรายละเอียด 1 ส่วน

3 เศษอิฐหักป่น 1 ส่วน

4 ใบก้ามปูผุ ๆ 1 ส่วน

5 ปุ๋ยคอกเก่า 1/2 ส่วน

6 ปูนขาว 1/4 ส่วน

ถ้าเป็นเฟิร์นที่ชอบขึ้นตามโขดหิน ก็ควรจะผสมเศษหินปูนลงไปบ้าง

สูตรที่ 14 ดินสำหรับปลูกบอน ว่านต่าง ๆ ดาดตะกั่ว

1 ดินร่วน 6 ส่วน

2 ทราย 4 ส่วน

3 ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

4 ใบมะขามผุ ๆ 1 ส่วน

สูตรที่ 15 ดินสำหรับปลูกคล้า และมารานต้า

1 ดินร่วน 2 ส่วน

2 ทราย 2 ส่วน

3 ขุยมะพร้าว 2 ส่วน

4 แกลบ 1 ส่วน

5 ปุ๋ยคอก 1 ส่วน

หมายเหตุ: ปุ๋ยคอกควรทุบละเอียดและแช่นำ้ประมาณ3-4ชั่วโมงก่อนนำไปคลุกเคล้าครับ

แหล่งที่มา: sharesod

Leave a Reply

Your email address will not be published.