Home สุขภาพ วิธีขยายพันธุ์กล้วย จากวิธีการผ่าหน่อ แทบไม่เคยรู้เลยว่าทำง่ายขนาดนี้

วิธีขยายพันธุ์กล้วย จากวิธีการผ่าหน่อ แทบไม่เคยรู้เลยว่าทำง่ายขนาดนี้

282

การขยายพันธุ์หน่อกล้วย

การขยายพันธุ์หน่อกล้วยง่าย ด้วยวิธี “ผ่าหน่อกล้วย” สามารถเพิ่มผลผลิตกล้วยให้ออกทันตาม ซึ่งวิธีผ่าหน่อกล้วยนั้น เราสามารถทำได้หลากหลายวิธี แต่ละวิธีก็จะให้จำนวนต้นพันธุ์ที่แตกต่างกัน เช่น การนำหน่อกล้วยไปขยายพันธุ์, การขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การขยายพันธุ์ด้วยการผ่าหน่อกล้วย เป็นต้น

ในปัจจุบันการขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเป็นวิธีที่นิยมทำกันอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถขยายพันธุ์จาก 1 ต้น ให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยครั้งละมากๆ ในเวลาอันสั้น แต่หากพูดถึงขั้นตอนการทำนั้นก็แสนจะยุ่งยาก และมีค่าใช้จ่ายในการผลิตสูงตามมากตามไปด้วย

ดังนั้น เกษตรกรบางส่วนจึงแนะนำให้ใช้วิธีการ “ผ่าหน่อกล้วย” มากกว่าการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื้อ เพราะในการผ่าหน่อกล้วยนั้น ทำให้ได้ต้นพันธุ์กล้วยมากกว่าหนึ่งต้น รวมทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย วิธีการไม่ยุ่งยากจึงทำให้เกษตรกรทั่วไปก็ทำได้เช่นกัน อุปกรณ์และขั้นตอนมีดังนี้

เตรียมอุปกรณ์

1. หน่อกล้วยอายุประมาณ 3 เดือน

2. มีด

3. เขียง

4. ถุงดำ ขนาด 4 x 8 นิ้ว

5. กะละมัง

6. ขี้เถ้าแกลบ

7. ยาฆ่าเชื้อราหากไม่มียาฆ่าเชื้อราให้ใช้ปูนแดง (ปูนเคี้ยวหมาก) แทน

ขั้นตอนการผ่าหน่อกล้วย

1. นำหน่อกล้วยอายุประมาณ 3 เดือนขึ้นไปที่ยังไม่มีเครือกล้วยมาตัดลำต้น ตัดราก และตกแต่งเหง้าให้สวย

2. แบ่งเหง้าเป็น 2 ส่วน และนำแต่ละส่วนมาแบ่งเป็น 3 – 4 ชิ้น (แล้วแต่ขนาดของหน่อกล้วย) ขนาดชิ้นละประมาณ 2 นิ้ว

3. นำไปแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อราประมาณ 5 นาที

4. นำถุงดำขนาด 4 x 8 นิ้วมาใส่ขี้เถ้าแกลบให้ได้เกือบครึ่งของถุงที่เตรียมไว้ จากนั้นนำชิ้นกล้วยที่แช่น้ำยาฆ่าเชื้อราแล้ว

5. กลบด้วยขี้เถาแกลบอีกครั้ง และรดน้ำทุกเช้าเป็นเวลาประมาณ 45 วัน เพียงเท่านี้เราก็จะได้ต้นพันธุ์กล้วยที่แข็งแรงประมาณ 4 – 12 ต้น สามารถนำไปปลูกไว้รับประทาน

สำหรับเกษตรกรท่านใดสนใจ พันธุ์กล้วยจากวิธีการผ่าหน่อ และกล้วยจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ สามารถสอบถามศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี หมู่ 12 ต.พลับพลาไชย อ. อู่ทอง จ. สุพรรณบุรี 72160

แหล่งที่มา: sharesod

Comments

comments