มะละกอทำเงิน ปลูก 5 ไร่ สร้างรายได้หลายแสนบาทต่อปี ใครอยากสร้างอาชีพลองอ่านดู!!

วันนี้เรามีเรื่องราวดีๆ ของเกษตรกร ดีกรีด็อกเตอร์จากมหาลัยดัง ที่มีอาชีพรับราชการไปด้วย ทำเกษตรไปด้วย โดยเลือกที่จะปลูกมะละกอฮอลแลนด์ ขณะที่ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะปลูกทุเรียน หรือสวนผลไม้อื่นๆ

ที่สวนของอาจารย์ท่านนี้ ปลูกมะละกอฮอลแลนด์เพียง 5 ไร่ แต่กลับสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี นับล้านบาทต่อปีเลยทีเดียว

ขั้นตอนการปลูก

การปลูกมะละกอนั้นเราต้องมีการเตรียมดินที่ดี ไถพรวนดินให้ร่วนซุย เพิ่มอินทรีย์วัตถุในดิน โดยการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก ตากดินฆ่าเชื้อไว้

จากนั้นก็มาเตรียมต้นพันธุ์ โดยคัดเลือกเมล็ดพันธุ์มาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ นำเมล็ดมาแช่น้ำอุ่นหนึ่งคืน จากนั้นนำไปบ่มในผ้าชุ่มน้ำ 2-3 คืน

เมื่อเมล็ดเริ่มงอกนำมาเพาะในถุงดำถุงละ 3 เมล็ด จากนั้นคลุมพลาสติกดำไว้อีก 5 วัน เมื่อเปิดพลาสติกออกมาต้นกล้าจะงอกออกมาสวยงามเลยทีเดียว จากนั้นเลี้ยงต้นกล้าต่อไปจนมีอายุ 45 วัน จึงนำไปปลูกลงแปลง

สำหรับระยะปลูกนั้นระยะที่พอดีจะอยู่ที่ประมาณ 2.5×3 เมตร ถึง 3×3 เมตร จากนั้นดูแลรดน้ำให้ปุ๋ยจนมะละกอออกดอกแล้วจึงคัดเลือกต้นที่เป็นดอกกะเทย(ดอกสมบูรณ์เพศ)ไว้

การบำรุงรักษาและการให้ปุ๋ยมะละกอ

การให้ปุ๋ยมะละกอนั้นช่วงแรกๆจะบำรุงต้นและใบโดยใส่ปุ๋ยยูเรียสูตร 15-15-15 เดือนละครั้งต้นละประมาณ 400 กรัม พอมะละกอเริ่มออกดอกเปลี่ยนมาใช้สูตร 8-24-24 เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกดอกและติดผล

จากนั้นใช้สูตรนี้อย่างต่อเนื่อง ควรใส่ปุ๋ยคอกเสริมอินทรีย์วัตถุในดินทุกๆ 2 เดือนโดยใส่ต้นละ 2 กิโลกรัม จะทำให้มะละกอสมบูรณ์ออกดอกติดผลต่อเนื่อง

ส่วนทางใบพ่นปุ๋ยน้ำสูตร 13-3-43 พร้อมกับแคลเซียม-โบรอน ตลอดทุก 10 วัน จะช่วยส่งเสริมให้มะละกอมีผลผลิตตลอด โดยมะละกอจะให้ผลผลิตหลังจากมีอายุประมาณ 8 เดือนเป็นต้นไป

ทุกปีในช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม จะเป็นช่วงที่ผลมะละกอจะมีราคาสูงที่สุดในรอบปี บางช่วงราคา ณ ที่สวนขายกันถึงกิโลกรัมละ 30 บาทเลยทีเดียว เนื่องจากผลผลิตน้อย

เพราะฉะนั้น ถ้าจะให้มีผลผลิตออกสู่ตลาดช่วงเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม ต้องนับย้อนหลังไป 8 เดือน คือช่วงเดือนธันวาคมและมกราคม เริ่มต้นปลูก แล้วมะละกอจะเริ่มออกดอกช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และในช่วงนี้เองจะต้องมีตัวช่วย คือ การให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ

เนื่องจากเป็นช่วงแล้ง และอากาศร้อน การให้น้ำจะช่วยเพิ่มความชื้นในอากาศพร้อมกับให้ปุ๋ยอย่างเพียงพอ ตรงกับความต้องการของมะละกอด้วย ถ้าบำรุงรักษาดี ปุ๋ยถึง น้ำถึง เราก็จะได้มะละกอขายในช่วงที่มีราคาดี ในปริมาณมากๆ นั่นหมายถึงผลกำไรที่ตามมาด้วย

สำหรับการตลาดของมะละกอนั้น มะละกอฮอลแลนด์เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งปี จึงไม่ยากที่จะหาตลาด โดยเข้าไปติดต่อแม่ค้าที่ตลาดไท หรือตลาดสี่มุมเมือง หรือตลาดหลักตามจังหวัดแต่ละภูมิภาค

สำหรับมะละกอที่ตกเกรดก็ยังสามารถขายได้โดยขายส่งให้โรงงานราคาก็จะต่ำลงมาหน่อย ด้วยการที่มะละกอฮอลแลนด์เป็นพืชที่ปลูกง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตเยอะ มีอายุการเก็บเกี่ยวที่ยาวนาน และเป็นที่ต้องการของตลาดตลอดปี มะละกอฮอลแลนด์จึงเป็นพืชเศรษฐกิจอีกตัวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียว

คลิปที่ 1

คลิปที่ 2

คลิปที่ 3

คลิปที่ 4

คลิปที่ 5

แหล่งที่มา : http://thaihotnews24.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.