ไอเดียสุดเจ๋ง! เกษตรกรชาวสงขลา ปลูกมะนาวในน้ำ ลูกใหญ่โตเร็วไม่ต้องเสียเวลารดน้ำ

นายชิต ขวัญคำ เป็นประธานศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และยังเป็นปราชญ์ชาวบ้านด้วย อยู่ที่บ้านนาลึก 50/1 ม.3 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลา 9 ปีแล้ว มีฐานเรียนรู้หลากหลาย เช่น ฐานธนาคารต้นไม้ ฐานปลูกไผ่ตง ฐานน้ำหมักชีวภาพ ฯลฯ

มีคนมาศึกษาดูงานตลอดทั้งปี และได้คิดพัฒนามาตลอด จนได้แนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับการปลูกมะนาวในน้ำ ซึ่งข้อดีคือ สำหรับคนที่มีพื้นที่น้อยก็สามารถปลูกได้ อีกอย่างไม่ต้องรดน้ำบ่อย ซึ่งผลิตต้นละประมาณ 200 ลูก จึงอยากแนะนำความรู้ใหม่ การปลูกมะนาวในน้ำ

วัสดุและอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม

1. กิ่งมะนาวตอน(พันธุ์ใดก็ได้) จำนวน 1 กิ่ง

2. ขุยมะพร้าวสับ จำนวน 3 กก.

3. น้ำเปล่า 20 ลิตร

4. ดินผสมปุ๋ยหมัก 5 กก.

5. น้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร

6. ถังน้ำพร้อมฝา ขนาด 100 ลิตร

7. กระถางต้นไม้แบบพลาสติก ขนาด 14×8 นิ้ว 1ใบ

8. สว่านสำหรับเจาะ 1 ตัว

9. ผ้ายางดำ (PE) 1 ผืน ใช้คลุมต้นมะนาวที่ปลูกอายุ 3 เดือน

ขั้นตอนวิธีการปลูกมะนาวในน้ำ

1. เจาะรูที่กระถางให้เป็นรูกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มม.

2. นำขุยมะพร้าวสับใส่ลงในกระถางประมาณ 5-10 ซม.

3. นำดินผสมปุ๋ยคอกมาใส่ลงบนขุยมะพร้าว

4. แล้วก็นำต้นมะนาวลงมาปลูกให้กลบด้วยดินอีกครั้ง

5. แล้วจากนั้นนำขุยมะพร้าวสับมาใส่ด้านบนอีกที (เอาไม้ค้ำมาเสียบไว้ข้างๆต้นมะนาวด้วยเพื่อช่วยพยุงลำต้นไว้)

6. เจาะรูที่ฝาถังน้ำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 12 นิ้ว ที่จะสามารถใส่กระถางลงไปได้ ( ในถังให้ใส่น้ำไว้ 20 ลิตร ผสมกับน้ำหมักชีวภาพ 1 ลิตร

7. แล้วนำกระถางที่ปลูกมะนาวแล้วใส่ลงตรงฝาที่เจาะรู วางไว้ในที่ร่มและไม่ต้องรดน้ำเพราะน้ำในถังจะระเหยขึ้นมา (ให้รดน้ำผสมน้ำหมักชีวภาพทุกๆ 15 วัน ก็พอ)

8. หลังปลูกมาได้ 3 เดือน ให้เทน้ำในถังทิ้ง แล้วนำผ้ายางดำ (PE) มาคลุม

9. หลังจากคลุมแล้วให้นับมา 20 วัน ให้เอาผ้ายางออก และรดน้ำและน้ำหมัก ใบกับดอกก็จะออกพร้อมกัน

ประโยชน์

1. ได้ผลผลิตตลอดทั้งปี

2. ไม่ต้องรดน้ำบ่อย

3. มีพื้นที่น้อยก็ปลูกได้

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

ให้ตัดแต่งกิ่งและผลมะนาวในช่วงที่ออกครั้งแรกให้เหลือผลมะนาวเพียง 10 ลูก เพื่อกระตุ้นให้ต้นมะนาวเจริญโตได้เต็มที่

1. วางไว้ในที่ร่มรำไร 30-50 เปอร์เซ็น อย่าให้โดนแดดจัด เพราะจะทำให้ เกิดการระเหยของน้ำและปุ๋ยเร็วขึ้น

2. การคลุมต้นจะทำให้มะนาวมีลูกพร้อมเพียงกัน และ ทำเพียงครั้งแรกครั้งเดียว ครั้งต่อไปไม่ต้องทำอีก มะนาวก็จะออกลูกได้พร้อมเพรียงกัน ทุกรุ่น เนื่องจากการปลูกวิธีนี้จะทำให้ต้นได้รับน้ำและปุ๋ยสม่ำเสมอ

3. กิ่งพันธุ์ที่นำมาใช้ ได้จากกิ่งชำทั่วไป ที่เริ่มติดรากก็สามารถนำมาปลูกได้เลย

4. เติมน้ำ+ปุ๋ยในอัตราส่วนเท่าเดิมทุกๆ 3 เดือน

5. วิธีนี้ใช้ได้กับมะนาวทุกพันธุ์

ไปชมคลิปกันเลย

แหล่งที่มา : rakbankerd.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.