ชาวหอเฮ! สคบ.จ่อใช้กฎคุมหอพัก ห้ามเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกิน 1 เดือน หมดสัญญาต้องคืนเงินประกันทันที

ก่อนหน้านี้ เคยมีกระแสเรียกร้องถล่มทลายจากนิสิต-นักศึกษา รวมถึงบุคคลธรรมดาที่พักอาศัยหอพักหรืออพาร์ทเมนท์ ถึงกรณีการเก็บค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้าแพงเกินจริง สวนทางกับพฤติกรรมการใช้ไฟของผู้พักอาศัย

ซึ่งล่าสุด ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เตรียมออกกฏหมายควบคุมธุรกิจหอพักอย่างเข้มงวด หากพบว่ามีราคาสูงมากเกินไป อาจผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ. บังคับใช้เดือน พ.ค. 2561 เอาผิดหนักฝ่าฝืนปรับ 1 แสน/สัญญา

เมื่อวันที่ 16 ก.พ. ราชกกิจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2561 ที่จะมีผลในวันที่ 1 พ.ค. 2561

สำหรับ ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัย ที่จัดแบ่งให้เช่าตั้งแต่ 5 หน่วยขึ้นไป ไม่ว่าจะอยู่ในอาคารเดียวกันหรือหลายอาคารรวมกัน เช่น ห้องพัก บ้าน อาคารชุด อพาร์ตเม้นท์ หรือสถานที่พักอาศัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่จัดขึ้นสําหรับการให้เช่าเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่รวมถึงหอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก และโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรม

สำหรับสาระสำคัญ เช่น เมื่อสัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด ผู้ประกอบธุรกิจต้องคืนเงินประกันที่ได้รับจากผู้เช่าทันที เว้นแต่ผู้ประกอบธุรกิจประสงค์จะตรวจสอบความเสียหายที่ผู้เช่าต้องรับผิดชอบ หากผู้เช่ามิได้ทําความเสียหาย ให้ผู้ประกอบธุรกิจคืนเงินประกันภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาเช่าอาคารสิ้นสุด และได้กลับเข้าครอบครองอาคาร

นอกจากนี้ ยังมีข้อที่ระบุว่า ข้อสัญญาที่ผู้ประกอบธุรกิจทํากับผู้เช่าต้องไม่ใช้ข้อสัญญาที่เป็นการยกเว้นหรือจํากัดความรับผิดจากการผิดสัญญาหรือการกระทําละเมิดของผู้ประกอบธุรกิจ

ต้องไม่ใช่ข้อสัญญาที่กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน

โดยสาระสำคัญของประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วย

– ห้ามมีข้อสัญญาที่เรียกเงินประกัน/ค่าเช่าล่วงหน้าเกินกว่าหนึ่งเดือน

– ห้ามเรียกเก็บค่าน้ำ ไฟ เกินกว่าที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจ

– ผู้ใช้เช่า ต้องทำหลักฐานการตรวจสภาพอาคารแนบท้ายสัญญาเช่า และให้ผู้เช่าเก็บเป็นหลักฐานหนึ่งฉบับ

– หากสัญญาเช่าสิ้นสุดลง ผู้ให้เช่าต้องคืนเงินประกันผู้เช่าทันทีภายใน 7 วัน เว้นแต่ผู้เช่าจะทำความเสียหายไว้

แหล่งที่มา : bugaboo.tv

Leave a Reply

Your email address will not be published.